Προφίλ

Σκοπός του συνδέσμου εταιρειών παροχής Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης MESA (Mobile Entertainment Services Association) είναι να αποτελέσει ένα δυναμικό παράγοντα για τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών και την ελαχιστοποίηση των μέχρι σήμερα προβλημάτων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, προχωρούμε με τον καθορισμό ειδικότερων μέτρων και δράσεων, πέραν των όσων έχει ήδη προβλέψει ο νομοθέτης, ώστε να καταστήσουμε τον τρόπο δραστηριοποίησής μας καλύτερα αντιληπτό από το ευρύτερο κοινό. Ειδικότερα, έχουμε ήδη προχωρήσει στα παρακάτω βήματα:

  • Έχουμε καθορίσει ενιαίες προδιαγραφές ενημέρωσης στις διαφημίσεις μας μέσω διαδικτύου, ώστε εύκολα και ‘με μια ματιά’ να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας.
  • Έχουμε δημιουργήσει εσωτερικό κανόνα δεοντολογίας και μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου μεταξύ των εταιρειών μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να εντοπίζονται και να διορθώνονται άμεσα τυχόν προβλήματα.
  • Προώθουμε κοινές δράσεις με φορείς της αγοράς (ΕΕΤΤ, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, Συνήγορο του Καταναλωτή και άλλες αρμόδιες αρχές) για την καλύτερη εκπαίδευση του κοινού για την λειτουργία των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του.

Πιστεύουμε ότι η δημιουργία του συνδέσμου ως έμπρακτη κίνηση αυτορρύθμισης είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς μια πιο ώριμη αγορά Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης.