5ψηφια

Amaze A.E.
Είδος χρέωσης

5ψηφιο

Χρέωση (χωρίς ΦΠΑ)

Χρέωση (με ΦΠΑ)

Με την αποστολή

54222

1,20 €

1,488 €

Με την παραλαβή

19366

1,6807 €

2,0841 €

Με την παραλαβή

54324

1,6807 €

2,0841 €

Δωρεάν

19377

0 €

0 €

Με την αποστολή

54301

0,25 €

0,31 €

Με την αποστολή

54777

1,00 €

1,24 €

Με την αποστολή

54888

2,0168 €

2,5008 €

Με την αποστολή

54111

2,9412 €

3,6471 €

Με την αποστολή

54554

0,75 €

0,93 €

Με την αποστολή

54154

1,20 €

1,488 €

Με την αποστολή

54854

1,00 €

1,24 €

Με την αποστολή

19800

1,00 €

1,24 €

Με την αποστολή

54335

0,09 €

0,1116 €

Με την αποστολή

54752

0,09 €

0,1116 €

Με την αποστολή

14748

2,0168 €

2,5008 €

Buongiorno
Είδος χρέωσης

5ψηφιο

Χρέωση (χωρίς ΦΠΑ)

Χρέωση (με ΦΠΑ)

Με την παραλαβή

54354

1,6807 €

2,0841 €

Με την παραλαβή

54364

1,6807 €

2,0841 €

Με την παραλαβή

54464

1,6807 €

2,0841 €

Με την παραλαβή

54564

0,4202 €

0,521 €

Δωρεάν

54254

0 €

0 €

Με την αποστολή

54264

2,9412 €

3,6471 €

Dimoco Europe GmbH
Είδος χρέωσης

5ψηφιο

Χρέωση (χωρίς ΦΠΑ)

Χρέωση (με ΦΠΑ)

Με την παραλαβή

54949

1,6807 €

2,0841 €

Με την παραλαβή

54544

4,065 €

5,0406 €

Με την παραλαβή

54444

1,6807 €

2,0841 €

Δωρεάν

54578

0 €

0 €

Με την παραλαβή

54524

1,6807 €

2,0841 €

Με την παραλαβή

54099

1,6807 €

2,0841 €

Με την παραλαβή

54088

0,4202 €

0,521 €

Με την παραλαβή

19356

1,6807 €

2,0841 €

Με την παραλαβή

54078

1,6807 €

2,0841 €

MOBANDO
Είδος χρέωσης

5ψηφιο

Χρέωση (χωρίς ΦΠΑ)

Χρέωση (με ΦΠΑ)

Με την παραλαβή

54601

1,6807 €

2,0841 €

Με την παραλαβή

54602

1,6807 €

2,0841 €

Με την παραλαβή

54605

1,6807 €

2,0841 €

Δωρεάν

54603

0 €

0 €

NVIA
Είδος χρέωσης

5ψηφιο

Χρέωση (χωρίς ΦΠΑ)

Χρέωση (με ΦΠΑ)

Με την παραλαβή

19477

1,6807 €

2,0841 €

Με την παραλαβή

19577

0,8403 €

1,042 €

Με την παραλαβή

19588

1,6807 €

2,0841 €

Δωρεάν

19488

0 €

0 €

Με την αποστολή

54504

0,25 €

0,31 €

Με την αποστολή

54604

0,50 €

0,62 €

Με την αποστολή

54704

1,00 €

1,24 €

Με την αποστολή

54940

2,9412 €

3,6471 €

Με την αποστολή

54950

1,20 €

1,488 €